Представиться системе:

Разделы


Будова і робота електродугових металізаторів (рус. Строение и работа электродуговых металлизаторов)


   Електродуговими металізаторами можна наносити покриття тільки з дро­тяних електропровідних матеріалів. Принцип роботи металізатора такий: між двома електродами-дротами запалюється електрична дуга, яка оплавляє їх кінці. Утворені краплі розплаву здуваються струменем стисненого газу диспергуються ним на дрібні частинки (розміром до 100 мкм) і направля­ються на поверхню напилювання, де формують покриття. Як газ-розпилювач використовують стиснене повітря.

   Способи електродугової металізації поділяють на ручні і механізовані, двох- і трьохелектродні. Двохелектродну схему процесу електродугової ме- талізації показано на рис. 1

 

Рис. 1. Двохелектродна схема процесу електродугової металізації:

1 - електрична дуга; 2 - розпилюваний дріт; 3 - контактний пристрій;

4 - механізм подачі дроту; 5 - розпилювальне сопло; 6 - поток напилюваних частинок; ω - кут схрещення електродів

   У трьохелектродній схемі дроти розміщуються по твірній зрізаного конуса та утворюють між собою кути в 120°. Для плавлення використовують трифаз­ний змінний струм. При цьому на кожен електрод подають окрему фазу. За­стосовуючи дроти з різних матеріалів, можна отримати трикомпонентні по­криття.

Установки для електродугової металізації мають у своєму складі: електро­дуговий металізатор, джерело живлення, пульт керування, бобіни для дроту.

Джерело живлення може бути змінного або постійного струму. Перевагу віддають постійному струму, використання якого збільшує стабільність ро­боти установки та якість покриття.

    Сьогодні серійно випускають комплект електродугової металізації КДМ-2, який укомплектовують електрометалізаційними розпилювачами ЕМ-12, ЕМ-14, ЕМ-15.

Електрометалізатор ЕМ-12 належить до стаціонарного типу. У приводі механізму подачі дроту використовують асинхронний двигун з постійною кількістю обертів і регульований редуктор, швидкість обертів якого регулю­ється змінними шестернями (8 ступенів), що дозволяє задавати швидкість подачі дроту від 3,8 до 14,2 м/хв. Діаметр розпилюваного дроту становить 1,5...3,0 мм.

Електродуговий металізатор ЕМ-14 призначений для ручного напилення завдяки невеликій вазі. Зменшення ваги металізатора досягнуто за рахунок застосування повітряної турбіни як приводу механізму подачі дроту. Вона має індукційний регулятор кількості обертів, що дозволяє плавно змінювати швидкість подачі дроту в інтервалі 2... 12 м/хв.

Електрометалізатор ЕМ-15 - це удосконалена конструкція металізатора ЕМ-12. У приводі механізму подачі дроту застосовують електродвигун по­стійного струму з тиристорним регулятором. Це забезпечує плавне регулю­вання швидкості подачі дроту в інтервалі 1... 14 м/хв.

Для автономної роботи електродугових металізаторів ЕМ-12, ЕМ-14, ЕМ-15 треба мати систему подачі стисненого повітря з тиском 0,5...0,6 МПа і про­дуктивністю 90 м/год, джерело струму, систему вентиляції та касети для намотки дроту, установка і розміщення яких мають виключити можливість контакту дротів під час розмотування.

Як джерела електропостачання можна використати зварювальні перетво­рювачі і випрямлячі, наприклад, ПСГ-500, ПСО-500, ПСУ-500, ВДГ-301 та ін.

У комплект електродугової металізації КДМ-2 входять: джерело живлення ТИМЕЗ-500 з установленим на ньому пультом керування і касетним блоком для дроту, електрометалізаційні розпилювачі ЕМ-12 і ЕМ-14, касети для на­мотки дроту, шланги, захисні окуляри, респіратор та допоміжний інструмент. Комплект можна використовувати для ручної і механізованої металізації.

Джерело живлення являє собою спеціальний тиристорний випрямляч з напругою холостого ходу 64 В і максимальним струмом 630 А. Джерело жи­влення забезпечує довготривалу роботу зі струмом навантаження 400 А і плавне регулювання напруги від 17 до 44 В.

Пульт керування забезпечує контроль витрат і тиску стисненого повітря, очистку його від вологи і масляних парів, блокування електричної схеми в разі зниження тиску повітря нижче допустимого, контроль електричних па­раметрів (струм і напруга). Касетний блок можна встановити на пульті керу­вання або на підлозі на спеціальній підставці. Блок має гальмівний пристрій для гальмування касет під час аварійної зупинки.


Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте. Авторские права на статьи принадлежат их авторам. Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.